Türkiye Cumhuriyeti

T.C. Vatikan Büyükelçiliği

Büyükelçinin Mesajı

Değerli Ziyaretçiler,

 

Türkiye ile Vatikan arasında diplomatik ilişkiler 1960 yılında tesis edilmiş, Büyükelçiliğimiz 1962 yılında faaliyete geçmiştir.

 

Vatikan nezdinde görev yapan Türk Büyükelçileri, bölgemizin ve Anadolu’nun ilk dönem Hıristiyanlığı, Ortaçağ yüzyıllarındaki birçok alanı kapsayan ilişkilerimiz ve nihayet bugünkü Türkiye’nin Vatikan açısından taşıdığı yeri ve önemi ilk elden gözlemlemek fırsatını elde etmektedirler.

 

Ülkemizin bu zengin tarihi ve kültürel mirasının bilinci ve sorumluluğu içinde hareket etmesi, Türkiye-Vatikan ilişkilerinin olumlu seyrinin yanı sıra, dış politikamızın Batı’ya olduğu kadar dünyanın hemen her bölgesinde Hıristiyan/Katolik nüfus barındıran birçok ülkeye yönelik açılımlarına da hizmet etmektedir.

 

Bugün Vatikan’ın dünya siyasetçileri ve geniş bir dünya coğrafyasında yaşamakta olan Hıristiyan/Katolik geleneğinden toplumlar nezdinde belirli bir itibar ve ağırlığının bulunması, Avrupa ile ilişkilerimiz, AB üyelik sürecimiz ve hatta bugün bütün dünyaya açılmış bulunan uluslararası ilişkilerimiz açısından değişen ölçülerde önem taşımaktadır.

 

20. yy’ın son dönemlerinde ve 21. yy’da dünyada meydana gelen kayda değer gelişmeler ve değişimler, medeniyetler, kültürler ve dinlerarası iletişim ve dini diplomasiyi uluslararası ilişkilerin önemli bir veçhesi haline getirmiş bulunmaktadır.

 

Vatikan ile ilişkilerimiz, büyük çoğunluğu Müslüman olan ama aynı zamanda en kadim Hıristiyan toplulukları da bünyesinde barındıran ülkemizin konumu ve yapısı bakımından da ayrı bir öncelik kazanmaktadır.

 

Göreve başladığım 2014 Ekim ayından bu yana, daha önceki Sayın Büyükelçilerimizin çalışmalarının da devamı mahiyetinde, ülkemizin ve onun dünya sahnesinde üstlenmekte olduğu yüksek rolünün Vatikan nezdinde daha da iyi tanıtılması ve Vatikan ile ilişkilerimizin müşterek alanlarda geliştirilmesi için sürdürdüğüm çalışmalarımı önümüzdeki dönemde de devam ettireceğim.

Büyükelçiliğimizde görevli tüm mesai arkadaşlarımın da katkılarıyla sürdürmeye çalıştığım bu önemli görevde, siz vatandaşlarımızın görüşlerine her zaman açık olacağımızı ifade ederek, saygılarımı sunuyorum.